Етичні Стандарти | Управління комплаєнс-ризиками | ТАСКОМБАНК

Комплаєнс

ЕТИЧНІ СТАНДАРТИ

У Банку впроваджені високі етичні стандарти та правила поведінки працівників, дотримання яких забезпечує довіру до фінансової установи зі сторони клієнтів та інших партнерів. Стандарти корпоративної культури Банку спонукають до безумовного дотримання встановлених вимог та правил кожним працівником. Усі працівники Банку взаємодіють з клієнтами, співробітниками, конкурентами та діловими партнерами Банку із врахуванням вимог Кодексу поведінки (етики) АТ «ТАСКОМБАНК».

УПРАВЛІННЯ КОМПЛАЄНС-РИЗИКАМИ

Функція комплаєнс передбачає дотримання Банком вимог законодавства України, регуляторних вимог, ринкових стандартів, внутрішніх документів, у тому числі етичних стандартів та правил поведінки. З метою захисту інтересів працівників, клієнтів та партнерів у Банку налагоджений механізм управління комплаєнс-ризиками (зовнішніми та внутрішніми комплаєнс- ризиками, а також ризиком репутації). Управління комплаєнс-ризиками дозволяє Банку досягнути поставлених цілей, мінімізувати ймовірність застосування юридичних санкцій, фінансових збитків або втрат репутації внаслідок недотримання встановлених вимог. Виявлення комплаєнс-ризиків здійснюється усіма працівниками Банку, що забезпечує мінімізацію ймовірності виникнення подій, що можуть мати негативні наслідки для Банку, його клієнтів, працівників чи бізнес-партнерів.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТА ESG

ESG (Environmental, Social, Governance) – це набір екологічних, соціальних та управлінських принципів організації діяльності Банку, які визначають його вплив на навколишнє середовище, суспільство, а також характеризують його прозорість та підзвітність.
Всі аспекти ESG створюють основу для оцінки довгострокових показників стійкості Банку та досягнення цілей сталого розвитку.
Під сталим розвитком ми розуміємо тривале економічне процвітання, менш залежне від використання обмежених ресурсів та експлуатації природного середовища, більш соціально інклюзивне та таке, що включає екологічний, соціальний, економічний та управлінський аспекти, які тісно взаємопов’язані

ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

Працівники Банку забезпечують управління конфліктами інтересів з метою уникнення суперечності між їхніми особистими інтересами і посадовими обов'язками, що впливає на добросовісне виконання ними своїх повноважень у Банку. Усі працівники Банку зобов’язані не допускати виникнення конфліктів інтересів у своїй діяльності, у тому числі пов’язаних із близькими особами та зовнішньою діяльністю поза Банком.

АНАЛІЗ СКАРГ ТА ЗВЕРНЕНЬ

Банк докладає усіх необхідних зусиль для забезпечення належного обслуговування своїх клієнтів.  Аналіз скарг та звернень клієнтів дозволяє Банку оцінити якість обслуговування та вчасно відреагувати на негативні сигнали. Працівникам, клієнтам та партнерам Банку надається можливість інформувати Банк про недоліки в обслуговуванні, випадки шахрайства та інші події, що потребують врегулювання. Усі звернення працівників, клієнтів та будь-яких інших сторонніх осіб щодо ймовірного порушення працівниками встановлених норм належним чином опрацьовуються підрозділом комплаєнс.

Для інформування Банку про факти неприйнятної поведінки працівників чи порушення Ви можете скористатись формою зворотнього зв’язку, розміщеною нижче.

0 800 503 580Дзвінки в межах України безкоштовні