Інформація для пов’язаних з АТ «ТАСКОМБАНК» осіб

Інформація для пов’язаних з АТ «ТАСКОМБАНК» осіб

1) Що означає термін «пов’язана з банком особа»?

Згідно зі статтею 52 Закону України «Про банки та банківську діяльність» до пов’язаних з банком осіб належать:

1. контролери банку;
2. особи, які мають істотну участь у банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю в банку;
3. керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів банку;
4. споріднені та афілійовані особи банку, у тому числі учасники банківської групи;
5. особи, які мають істотну участь у споріднених та афілійованих особах банку;
6. керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та афілійованими особами банку; керівник служби внутрішнього аудиту; керівники та члени комітетів цих осіб;
7. асоційовані особи фізичних осіб, зазначених у пунктах 1–6;
8. юридичні особи, у яких фізичні особи, зазначені вище, є керівниками або власниками істотної участі;
9. будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених вище, та на яку здійснюють вплив під час проведення такої операції особи, зазначені вище, через трудові, цивільні та інші відносини.

2) Які особи належать до споріднених та афілійованих осіб банку?

Споріднена особа – юридична особа, яка має спільних з банком власників істотної участі.
Афілійована особа банку – будь-яка юридична особа, в якій банк має істотну участь або яка має істотну участь у банку.

3) Хто є асоційованими особами фізичних осіб?

Асоційована особа - чоловік або дружина, прямі родичі цієї особи (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прямі родичі чоловіка або дружини цієї особи, чоловік або дружина прямого родича.

4) Що означає термін «істотна участь»?

Істотна участь - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи.
Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи.

5) Якими є наслідки визнання особи пов’язаною з банком та включення її до переліку пов’язаних з банком осіб?

Згідно зі статтею 52 Закону України «Про банки та банківську діяльність» угоди, що здійснюються з пов'язаними з банком особами, не можуть передбачати умови, що не є поточними ринковими умовами.

Поточними ринковими умовами не вважаються, зокрема:

1. прийняття меншого забезпечення виконання зобов'язань, ніж вимагається від інших клієнтів;
2. придбання у пов'язаної з банком особи майна низької якості чи за завищеною ціною;
3. здійснення інвестиції в цінні папери пов'язаної з банком особи, яку банк не здійснив би в інше підприємство;
4. оплата товарів і послуг пов'язаної з банком особи за цінами вищими, ніж звичайні, або за таких обставин, коли такі самі товари і послуги іншої особи взагалі не були б придбані;
5. продаж пов'язаній з банком особі майна за вартістю, що є нижчою, ніж та, яку банк отримав би від продажу такого майна іншій особі;
6. нарахування відсотків та комісійних за послугами, наданими банком пов'язаним із банком особам, які є меншими, ніж звичайні;
7. нарахування відсотків за вкладами (депозитами), залученими банком від пов'язаних із банком осіб, які є більшими, ніж звичайні.
8. Угоди, укладені банком із пов'язаними з банком особами на умовах, що не є поточними ринковими умовами, визнаються недійсними з моменту їх укладення.
9. Банку забороняється надавати кредити будь-якій особі для погашення цією особою будь-яких зобов’язань перед пов’язаною з банком особою; придбання активів пов’язаної з банком особи, за винятком продукції, що виробляється цією особою; придбання цінних паперів, розміщених чи підписаних пов’язаною з банком особою.
10. Національний банк України здійснює контроль за операціями банків з пов'язаними з банком особами.
11. Національний банк України має право встановлювати обмеження на операції банків з пов'язаними з банком особами.
Угоди, укладені банком із пов'язаними з банком особами на умовах, що не є поточними ринковими умовами, визнаються недійсними з моменту їх укладення.

Банку забороняється надавати кредити будь-якій особі для погашення цією особою будь-яких зобов’язань перед пов’язаною з банком особою; придбання активів пов’язаної з банком особи, за винятком продукції, що виробляється цією особою; придбання цінних паперів, розміщених чи підписаних пов’язаною з банком особою.
Національний банк України здійснює контроль за операціями банків з пов'язаними з банком особами.
Національний банк України має право встановлювати обмеження на операції банків з пов'язаними з банком особами.

Відповідно до п. 4 та п. 7 частини 4 статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не відшкодовує кошти за вкладом в гарантованій сумі відшкодування (200 000,00 гривень) за рахунок коштів Фонду:

- що розміщені на вклад у банку особою, яка є пов’язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – протягом року до дня прийняття такого рішення);
- за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку.

6) Чи слід звернутися до банку у випадку отримання листа-повідомлення щодо визначення пов’язаною з банком особою?

Ні, звертатись до банку не потрібно. Лист надісланий інформаційно на виконання вимог Національного банку України.
Відповідно до пункту 1 глави І Положення про визначення пов'язаних із банком осіб, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12.05.2015р. №315, банк не пізніше наступного робочого дня після визначення особи пов'язаною з банком у письмовій формі повідомляє про це таку особу.

7) Чи може пов’язана з банком особа користуватися послугами банку?

Так. Визначення особи пов’язаною з банком не обмежує її у користуванні послугами банку, якщо ці послуги надаються на ринкових умовах.

Додатково повідомляємо, що АТ « ТАСКОМБАНК» входить до складу Банківської Групи «ТАС», а отже, пов’язані з ним особи також включаються до переліку пов‘язаних осіб АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код за ЄДРПОУ 21133352).

0 800 503 580Дзвінки в межах України безкоштовні