Інформаційне повідомлення про конкурс з відбору аудиторської фірми
13.06.2022

Інформаційне повідомлення про конкурс з відбору аудиторської фірми

Інформаційне повідомлення про конкурс з відбору аудиторської фірми

Інформаційне повідомлення про конкурс з відбору аудиторської фірми для надання послуг з огляду проміжної фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» станом на 31.03.2022

АТ «ТАСКОМБАНК» (далі – Банк) запрошує аудиторські фірми для участі у конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з огляду проміжної фінансової звітності Банку станом на 31.03.2022 (далі – Конкурс).

До Конкурсу запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Метою проведення Конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення аудиту проміжної фінансової звітності Банку.

Фінансова звітність та інша публічна інформація АТ «ТАСКОМБАНК» доступна на веб-сайті Банку.

1. Завдання з огляду проміжної фінансової звітності включає:

1.1. Огляд проміжної фінансової звітності Банку , складеної відповідно до МСФЗ станом на 31.03.2022, відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), необхідної для подачі до Національного банку України.

2. Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію.

3. Валютою конкурсної пропозиції є гривня.

4. У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які:

1) відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про банки і банківську діяльність», Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII до Аудиторів, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

2) включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

3) у суб’єктів аудиторської діяльності за попередній річний звітний період сума винагороди, отримана від кожного підприємства, що становлять суспільний інтерес і яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.

5. Основними критеріями, визначені Банком для відбору аудиторської фірми є:

5.1. Відповідність суб’єкта аудиторської діяльності вимогам, встановленим Законом про аудит.

5.2. Включення до окремого розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а саме до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

5.3. Досвід роботи аудиторської фірми у сфері аудиту фінансової звітності банків.

5.4. Наявність бездоганної репутації, відсутність порушень законодавства України претензій, скандалів та будь яких стягнень, професійної етики та Міжнародних стандартів аудиту.

5.5. Наявність діючого Свідоцтва про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг.

5.6. Професійний досвід аудиторської команди, зокрема партнерів, наявність сертифікатів, посвідчень, необхідних документів на право зайняття аудиторською діяльністю.

5.7. Забезпечення незалежності суб’єкта аудиторської діяльності.

5.8. Сума винагороди, отримана аудиторською фірмою за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес і яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг аудиторської фірми.

5.9. Наявність чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства України.

5.10. Відсутність обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Банку.

5.11. Відсутність обмежень щодо надання послуг передбачені статтею 27 Закону про аудит.

5.12. Вартість аудиторських послуг.

5.13. Якість інформації, яка надається.

6. Для участі у конкурсі необхідно подати наступні документи:

6.1. Цінову пропозицію (вартості надання послуг, зазначених в Завданні з обов’язкового аудиту фінансової звітності); умови оплати (відсоток авансування; часткова оплата до та після надання послуг; залежність вартості від курсових коливань), розрахунок вартості послуг, графік проведення аудиту; інформацію щодо строку, протягом якого конкурсна пропозиція вважається дійсною.

6.2. Відомості щодо структури власності аудиторської фірми, яка містить перелік учасників, у тому числі прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, найменування, країна резидентства, місцезнаходження.

6.3. Інформація про команду аудиторів, які залучаються до виконання завдання з аудиту консолідованої фінансової звітності Банківської Групи: загальна кількість співробітників, докладний опис запропонованого складу аудиторів, які будуть проводити аудит, кваліфікації та досвіду (надати копії передбачених законодавством України підтверджуючих документів, сертифікатів).

6.5. Документи, що підтверджують відсутність (або наявність) в аудиторській фірмі, її керівника та/або аудиторів, які працюють в аудиторській фірмі (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність.

6.6. Копія Статуту в останній (діючій) редакції або інший установчий документ;

6.7. Копія рішення засновників про створення юридичної особи, в разі здійснення діяльності на підставі модельного статуту;

6.8. Копія Свідоцтва платника єдиного податку (якщо є його платником);

6.9. Копія Свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо є його платником);

6.10. Витяг з ЄДРПОУ, оформлений відповідного до вимог чинного законодавства;

6.11. Проект договору про надання послуг з огляду проміжної фінансової звітності Банку;

6.12. Документ, який визначає повноваження особи на підписання договору (протокол зборів про призначення директором, наказ про виконання обов’язків директора, довіреність тощо);

6.13. Заповнені форми Банку (Додаток 2 та Додаток 3), підтверджуючі документи до них, включаючи розрахунки, копії свідоцтв, сертифікатів (дипломів) тощо.

7. Графік проведення Конкурсу

7.1. Термін подачі конкурсних пропозицій до 18:00 17.06.2022 включно на електронну адресу: [email protected]

7.2. Банк зберігає за собою право не розглядати пропозиції, що надійшли після встановленого терміну, подані не в повному обсязі або з порушенням умов Конкурсу.

7.3. Повідомлення про результати Конкурсу буде надіслано учасникам електронною поштою. Контактна особа: Керівник напрямку супроводження зовнішніх перевірок Яцишин Оксана Михайлівна (067) 791-62-19.

Заздалегідь вдячні за Вашу зацікавленість щодо участі у Конкурсі.

Анкета аудиторської фірми

Інформація про аудиторську фірму

0 800 503 580Дзвінки в межах України безкоштовні