Державна програма придбання житла єОселя

Державна програма придбання житла єОселя

Державна програма придбання житла єОселя
Швидке рішення через додаток ДІЯ

Швидке рішення через додаток ДІЯ

Низька процентна ставка

Низька процентна ставка

Відсутність прихованих комісій

Відсутність прихованих комісій

Комфортні строки погашення – до 20 років

Комфортні строки погашення – до 20 років

Умови кредитування
Калькулятор
Документи
Переваги продукту
 • Швидке рішення через додаток ДІЯ

 • Низька процентна ставка

 • Відсутність прихованих комісій

 • Комфортні строки погашення – до 20 років

Державна іпотечна програма єОселя

Умови продукту

Параметри продуктуДержавна іпотечна програма єОселя
Об’єкти нерухомого майнаквартира / житловий будинок
Сума кредитувід 200 000 до 4 000 000 грн
Строк кредитувід 1 до 20 років
Власний внесок від 20% вартості нерухомості
Графік погашенняКласика
Ставка для окремих категорій позичальників (компенсаційна) 3% річних
Реальна річна процентна ставка від 3,9% до 19,7%
Ставка без компенсації (базова)7% річних
Реальна річна процентна ставкавід 8,3% до 24,8 %
Одноразова комісія, від початкової суми кредиту 0,5%
Щомісячна комісіявідсутня
Страхування предмета іпотеки 0,25% від вартості нерухомості (щорічно)

Попередження та можливі наслідки для клієнта в разі користування послугою «Іпотечне кредитування за державною програмою «єОселя».

 • Попередження 1: Клієнт зобов’язаний повернути суму кредиту, комісії та відсотки за його користування відповідно до умов кредитного договору та вимог законодавства України.
 • Можливі наслідки1 за невиконання цього Попередження:
 • 1) За порушення взятих на себе зобов’язань по своєчасному поверненню кредиту та/або сплати процентів, та/або сплати суми комісійної винагороди позичальник зобов’язується сплатити на користь банку на його вимогу пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який сплачується пеня, від суми платежу за кожний день прострочення, але не більше 15% (п’ятнадцяти процентів) суми простроченого платежу.
 • 2) За невиконання інших умов кредитного договору, Банк має право нарахувати та стягнути, а клієнт зобов’язаний сплатити такі штрафні санкції:
  - у разі ненадання або несвоєчасного надання позичальником документів/інформації щодо підтвердження фінансового стану позичальника, щодо використання кредитних коштів за цільовим призначенням, інших документів та інформації, передбачених кредитним договором, позичальник повинен сплатити на користь банку на його вимогу неустойку (штраф) в розмірі 5% (п’ять процентів) від суми кредиту (за кожен випадок ненадання документів/інформації).
  - у разі надання завідомо недостовірної інформації, яка стосується умов кредитного договору та/або процесу його виконання, позичальник повинен сплатити на користь банку на його вимогу неустойку (штраф) в розмірі 5% (п’ять процентів) від суми кредиту (за кожен випадок надання недостовірної інформації);
  - у разі перешкоджання реалізації права банку на проведення перевірки документально і в натурі наявності, стану і умов збереження та користування предметом іпотеки / застави (у разі оформлення застави) та ненадання банку всіх документів, необхідних для такої перевірки, а також негайного, на вимогу Банку, не забезпечення фізичного доступу до предмета іпотеки, позичальник повинен сплатити на користь банку на його вимогу неустойку (штраф) в розмірі 5% (п’ять процентів) від суми кредиту (за кожен випадок порушення).
 • 3) Інші заходи, що застосовуються банком за невиконання умов кредитного договору:
  - банк має право у визначених кредитним договором випадках вимагати дострокового погашення зобов’язань за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням виконання зобов'язань;
  - банк має право на передачу інформації до бюро кредитних історій / кредитного реєстру НБУ та формування негативної кредитної історії, що може враховуватися банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому;
  - банк має право звернути стягнення на передане в іпотеку нерухоме майно / майнові права на незавершений об'єкт житлового будівництва відповідно до чинного законодавства України;
  - банк має право у разі недостатності коштів, отриманих від реалізації переданого в іпотеку нерухомого майна, для погашення вимоги за кредитним договором звернути стягнення на особисте майно клієнта для погашення кредиту.
 • 1 У випадках, передбачених Законом України «Про споживче кредитування» та/або іншими нормами законодавства України, Клієнт звільняється від обов’язку сплати Банку неустойки (штрафу, пені).
 • Попередження 2: Банк задовольняє вимогу щодо погашення заборгованості за кредитом за рахунок переданого в іпотеку нерухомого майна в позасудовому порядку у відповідності із застереженням в іпотечному договорі, укладеному між клієнтом та банком.
 • Попередження 3: Іпотека майна припиняється у разі повного погашення заборгованості клієнта за кредитним договором, закінчення строку дії іпотечного договору або реалізації предмета іпотеки відповідно до Закону України "Про іпотеку".
 • Попередження 4: Банк не вимагає від клієнта або спорідненої чи пов'язаної з ним особи придбання будь-яких інших послуг від банку як обов'язкову умову надання кредиту на купівлю нерухомості (крім надання пакета банківських послуг).
 • Попередження 5: Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
 • Попередження 6: У клієнта є можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів банку, що надаються засобами дистанційних каналів комунікації шляхом подання заяви на адресу електронної пошти банку [email protected] або скориставшись опцією «Зворотній зв`язок» на сайті Банку, або до відділення банку, або подання звернення до контакт-центру банку за телефоном 0 800 503 580, 044 393 25 90.
 • Попередження 7: Договір про споживчий кредит може бути розірваний на вимогу або за ініціативою однієї зі сторін в порядку, визначеному договором про споживчий кредит та/або законодавством. Клієнт має право ініціювати розірвання договору в порядку, передбаченому договором, шляхом подання до банку відповідної заяви.
 • Попередження 8: Банк має право доручити врегулювання простроченої заборгованості колекторським компаніям, що діють в інтересах банку, перелік яких визначено у файлі «Відомості про колекторські компанії, з якими співпрацює АТ «ТАСКОМБАНК», розміщеному на сторінці. Клієнт має право звернутись до Національного банку України у разі порушення колекторською компанією законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому числі порушення вимог щодо взаємодії із позичальником при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), також на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої позичальнику в процесі врегулювання простроченої заборгованості останнього. Колекторська компанія несе відповідальність відповідно статті 182 Кримінального кодексу України.
 • Попередження 9: Клієнт має право після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань клієнта за договором у повному обсязі, яку банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п’яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту.

Вимоги до позичальників

 • громадяни України;
 • вік від 18 років на дату оформлення кредиту до 70 років на дату погашення;
 • у власності позичальника та членів його сім’ї має бути менше ніж 52,5 кв. метра загальної площі житлової нерухомості для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. м. – на кожного наступного члена сім’ї (не враховується нерухомість, розташована на тимчасово окупованих територіях або на яких ведуться активні бойові дії);
 • не перебувають в санкційних списках;
 • відсутня участь в інших державних житлових програмах із забезпечення житлом;

Категорії позичальників

Кредит під 3% річних:

 • Військовослужбовці Збройних Сил за контрактом, СБУ, Служби зовнішньої розвідки Головного управління розвідки Міноборони, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держспецтрансслужби, військові прокурори Офісу Генерального прокурора, працівники ДСНС, співробітники Служби судової охорони, особи начальницького складу Управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро, детективи і старші детективи Національного антикорупційного бюро, особи рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, детективи та особи начальницького складу Бюро економічної безпеки, поліцейські та члени їх сімей.
 • Медичні працівники – фахівці та професіонали закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності.
 • Педагогічні працівники закладів освіти державної та комунальної форми власності.
 • Наукові та науково-педагогічні працівники закладів освіти й наукових установ державної або комунальної форми власності.

Кредит під 7% річних:

 • Ветерани війни та члени їх сімей, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, визначені статтею 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.
 • Внутрішньо переміщені особи
 • Інші громадяни, які не володіють житлом, або його площа менша ніж 52,5 м² + 21 м² на кожного наступного члена сім’ї додатково.

Предмет іпотеки

 • квартира, житловий будинок, таунхаус;
 • площа: для квартир – не більше, ніж 52,5 м² на 1 особу + 21 м² на кожного наступного члена сім’ї додатково; для житлових будинків – не більше, ніж 62,5 м² на 1 особу + 21 м² на кожного наступного члена сім’ї додатково;
 • розташування на території України, за винятком тимчасово окупованої території та районів активних бойових дій;
 • для військовослужбовців за контрактом та силовиків, медиків, педагогів, науковців та ветеранів: приватний будинок або квартира в будинку, що будується, або не старшому за 10 років (для обласних центрів та Києва);
 • для ВПО та інших громадян України: приватний будинок або квартира у будинку, що будується або не старшому за 3 роки.

Гранична вартість предмету іпотеки

 • не може перевищувати середню вартість спорудження житла за регіонами України, визначену Мінрегіоном *, помножену на відповідні коефіцієнти:
  2 - для Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Харкова та обласних центрів, населених пунктів які розташовані на відстані до 15 км від обласних центрів та Києва, населених пунктів чисельністю понад 300 тис. осіб,
  1,75 - для населених пунктів чисельністю до 300 тис. осіб;
 • якщо вартість 1 м² житла перевищує граничну, позичальник сплачує різницю за рахунок власного внеску.

Як стати учасником Програми

 • Подати заявку через додаток ДІЯ
 • Отримати попереднє рішення протягом 24 годин від банку
 • Знайти житло, надати в банк документи для оформлення кредиту
 • Отримати остаточне рішення, укласти договір з банком та придбати житло

Державна іпотечна програма придбання єОселя діє на підставі:

 • Умов забезпечення приватним акціонерним товариством “Українська фінансова житлова компанія” доступного іпотечного кредитування громадян України, затверджених Постановою КМУ від 02.08.2022 р. № 856 Постановою КМУ від 02.08.2022 р. № 856
 • Правил забезпечення доступного іпотечного кредитування громадян України приватним акціонерним товариством «Українська фінансова житлова компанія» за програмою “єОселя”
0 800 503 580Дзвінки в межах України безкоштовні