Рефінансування кредитів для фізичних осіб | ТАСКОМБАНК

Рефінансування

Рефінансування
Зменшення щомісячного платежу

Зменшення щомісячного платежу

Збільшення терміну кредитування вигідна % ставка

Збільшення терміну кредитування вигідна % ставка

Можливість отримати додаткові кошти на власні потреби

Можливість отримати додаткові кошти на власні потреби

Зменшення фінансового навантаження

Зменшення фінансового навантаження

Можливість покращення кредитної історії

Можливість покращення кредитної історії

Умови
Актуальні питання
Калькулятор
Документи
Програма рефінансування саме для Вас, якщо:
Щомісячний платіж занадто великий для Вас
Не влаштовують умови і тарифи по Вашому кредиту в іншому банк
Банк, в якому у Вас кредит виставив умову - погасити всю суму боргу відразу
Переваги
text

Сума кредиту

від 1 000,00 до 150 000,00 грн
text

Строк кредитування

6, 12, 24, 36, 48, 60 міс
text

Валюта

гривня
text

Схема погашення

Ануїтет
text

Процентна ставка за кредитом – 0,01% річних
text

Лояльні вимоги до позичальників
text

Мінімум документів для оформлення
text

Можливість рефінансування до трьох кредитів одночасно
text

Можливість дострокового розірвання договору

без додаткових комісій

Програми рефінансування

Рефінансування заборгованості в банках
Рефінансування заборгованості в фінансових компаніях
 • Рефінансування до трьох банківських кредитів
 • Лояльні вимоги до позичальника
 • Можливість отримати залишок кредиту готівкою на руки
Умови послуги
Строк кредиту —
від 6 міс. до 60 міс.
Сума кредиту —
від 1000 грн до 150 000 грн.
Процентна ставка за кредитом —
0,01% річних у гривні (фіксована)
Щомісячна комісія —
2.5% від суми кредиту нараховується на початкову суму наданого кредиту
Одноразова комісія —
відсутня
Страхування життя —
відсутнє
Реальна річна процентна ставка —
від 55,90% до 74,30% річних

Необхідні документи

 • Паспорт громадянина України та ІПН
 • Договір за кредитним продуктом банку, який рефінансується/ виписка з кредитного рахунку/ довідка про стан заборгованості
 • Документ про доходи (для кредитів вище 100 000 грн)

Згідно ст. 15 п.6 ЗУ «Про споживче кредитування» Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується щодо споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від договору про споживчий кредит, встановленого частиною першою цієї статті.

У разі відмови від договору про споживчий кредит, споживач повертає банку грошові кошти, одержаніза цим договором та сплачує відсотки за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України "Про споживче кредитування" або договором про споживчий кредит.

Для відмови від договору про споживчий кредитспоживач має звернутися до будь-якого відділення АТ «ТАСКОМБАНК» та подати відповідну заяву про відмову в письмовому вигляді.

Попередження та можливі наслідки для користувача продуктом «Рефінансування»:

 • Попередження 1: Позичальник зобов’язаний повернути суму кредиту, комісії та відсотки за його користування відповідно до умов кредитного договору та вимог законодавства України
 • Можливі наслідки за невиконання цього Попередження: 1. За несвоєчасну сплату заборгованості по кредиту, процентів за користування кредитом, комісій та інших платежів, встановлених кредитним договором, Банк має право нарахувати та стягнути, а Позичальник сплачує на вимогу Банку 300,00 грн за кожен факт прострочення.1
  При цьому, штраф/пеня щодо невиконання інших умов договору відсутня.
 • 1 У період дії воєнного стану та в тридцятиденний строк після дня його припинення/скасування та в інших випадках, передбачених законодавством України, Клієнт звільняється від обов’язку сплати Банку неустойки (штрафу, пені) .
 • 2. Інші заходи, що застосовуються Банком за невиконання умов кредитного договору:
  - Банк має право, у визначених кредитним договором випадках, вимагати дострокового погашення зобов’язань за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням виконання зобов'язань;
  - Банк має право здійснювати договірне списання з поточного рахунку/рахунків, що відкриті на момент укладання Заяви – договору, або які будуть відкриті в Банку в майбутньому, на користь Банку будь-яких грошових коштів, які становлять заборгованість Позичальника за Заявою – договором, зі сплати відсотків, комісій, штрафів;
  - Банк має право на передачу інформації до бюро кредитних історій/Кредитного реєстру НБУ та формування негативної кредитної історії, що може враховуватися Банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому;
  - Банк має право здійснити відступлення права вимоги за Заявою - Договором будь-якій третій особі у відповідності з чинним законодавством України без додаткового погодження умов такого відступлення (без згоди). Про здійснення таких дій Банк повідомляє у письмовій формі відповідно до умов Договору про комплексне банківське обслуговування.
 • Попередження 2: Банк не вимагає від Позичальника, або спорідненої чи пов'язаної з ним особи, придбання будь-яких інших послуг від Банку як обов'язкову умову надання кредиту (крім надання пакета банківських послуг).
 • Попередження 3: Банк не має права вносити зміни до укладених з позичальниками договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
 • Попередження 4: Позичальник має можливість відмовитись від отримання рекламних матеріалів Банку, що надаються засобами дистанційних каналів комунікації шляхом подання заяви на адресу електронної пошти Банку [email protected] або скориставшись опцією «Зворотній зв`язок» на сайті Банку, або до відділення Банку, або подання звернення до Контакт-центру Банку за телефоном 0 800 503 580, 044 393 25 90.
 • Попередження 5: Клієнт має право протягом 14 календарних днів з дня укладення кредитного договору (далі-Договір) відмовитися від нього без пояснення причин, у тому числі у разі отримання грошових коштів із дотриманням наступних вимог.
  У разі відмови від Договору повідомити Банк про намір відмовитися від Договору в письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) до закінчення 14-денного строку з дня укладення Договору. Якщо Клієнт подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору Клієнт зобов‘язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором.
 • Попередження 6: Договір про споживчий кредит може бути розірваний на вимогу або за ініціативою однієї з Сторін в порядку визначеному договором про споживчий кредит та/або законодавством. Клієнт має право ініціювати розірвання Договору в порядку, передбаченому Договором, шляхом подання до Банку відповідної заяви.
 • Попередження 7: Банк має право доручити врегулювання простроченої заборгованості колекторським компаніям, що діють в інтересах Банку перелік яких визначено у файлі «Відомості про колекторські компанії, з якими співпрацює АТ «ТАСКОМБАНК», розміщеному на сторінці. Клієнт має право звернутись до Національного банку України у разі порушення колекторською компанією Закону України «Про споживче кредитування» та/або іншого законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому числі порушення вимог щодо взаємодії із Позичальником при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), також на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої Позичальнику в процесі врегулювання простроченої заборгованості останнього. Колекторська компанія несе відповідальність відповідно статті 182 Кримінального кодексу України. Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки) за посиланням .
 • Попередження 8: У Позичальника є можливість достроково погасити споживчий кредит без застосування штрафних санкцій.
Рефінансування
0 800 503 580Дзвінки в межах України безкоштовні