Кредити готівкою

Кредити готівкою
Умови
Калькулятор
Документи
Умови продукту

Сума кредиту – від 1000 до 100 000 грн.

Строк кредитування – від 6-ти до 60-ти місяців на вибір споживача

Процентна ставка – 70% (0,19% в день) або 90% (0,25% в день) або 140% (0,39% в день) або 200% (0,56% в день) річних або 290% (0,81% в день) річних (залежить від кредитного рейтингу споживача)*.

*Для ставки 70% річних, також обов’язково враховується наявність позитивного обслуговування кредитів, отриманих в межах проєкту

Дострокове погашення – оплата % лише за фактичний строк користування

Реальна річна процентна ставка – від 97,74% до 1281,63%

Супровідні послуги не передбачені та не надаються. (Комісія банку- відсутня)

Процентна ставка за прострочення платежу – 0,32% на день (116,8% річних) нараховується на прострочену заборгованість за кредитом

Штраф за прострочення платежу – 100 грн за кожен факт несплати щомісячного платежу

 • Попередження 1: З 01.04.2024 нові кредитні угоди не оформлюються
 • Попередження 2: У випадку невиконання та/або неналежного виконання Клієнтом зобов’язань щодо повернення суми кредиту та/або сплати процентів за користування кредитом, Клієнт зобов’язаний сплатити Банку:
  • Процентну ставку 0,32 % в день нараховується на прострочену заборгованість за тілом кредиту;
  • Штраф у розмірі 100 грн за кожний факт несплати щомісячного платежу;

  (На період воєнного стану вищезазначений вид відповідальності не застосовується)

 • Попередження 3: Банк не вимагає від клієнта або спорідненої чи пов'язаної з ним особи придбання будь-яких інших послуг від Банку як обов'язкову умову надання кредиту (крім надання банківських послуг -відкриття рахунку)
 • Попередження 4: Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом
 • Попередження 5: Клієнт має можливість відмовитись від отримання рекламних матеріалів Банку, що надаються засобами дистанційних каналів комунікації шляхом подання заяви на адресу електронної пошти Банку [email protected] або скориставшись опцією «Зворотній зв`язок» на сайті Банку, або до відділення Банку, або подання звернення до Контакт-центру Банку за телефоном 0 800 503 580, 044 393 25 90
 • Попередження 6: Клієнт має право протягом 14 календарних днів з дня укладення кредитного договору (далі-Договір) відмовитися від нього без пояснення причин, у тому числі у разі отримання грошових коштів із дотриманням наступних вимог. У разі відмови від Договору повідомити Банк про намір відмовитися від Договору в письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) до закінчення 14-денного строку з дня укладення Договору. Якщо Клієнт подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору Клієнт зобов‘язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором.
 • Попередження 7: Договір про споживчий кредит може бути розірваний на вимогу або за ініціативою однієї з Сторін в порядку визначеному договором про споживчий кредит та/або законодавством. Клієнт має право ініціювати розірвання Договору в порядку, передбаченому Договором, шляхом подання до Банку відповідної заяви.
 • Попередження 8: У Позичальника є можливість достроково погасити споживчий кредит без застосування штрафних санкцій.
 • Попередження 9: Клієнт має право після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань клієнта за договором у повному обсязі, яку банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п’яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту.

Наразі послуга «Кредити готівкою» не оформлюється Банком новим клієнтам (тільки діючим). Пропонуємо вам оформити кредитну картку VERY CARD від ТАСКОМБАНК:

Завантажте застосунок TAS2U та оформіть свою very card

Немає дії?

Просто подайте заявку і наш менеджер допоможе вам з оформленням.

1
2
3
ЗАПОВНІТЬ ФОРМУ
НАШ МЕНЕДЖЕР ЗАТЕЛЕФОНУЄ ВАМ І ПРИЙМЕ ЗАЯВКУ
ПІДПИШІТЬ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР У ВІДДІЛЕННІ БАНКУ
0 800 503 580Дзвінки в межах України безкоштовні