Доступна іпотека 7%

Доступна іпотека 7%
Низька процентна ставка

Низька процентна ставка

Великі суми - до 2 000 000 грн

Великі суми - до 2 000 000 грн

Комфортні терміни погашення – до 20 років

Комфортні терміни погашення – до 20 років

Лояльні вимоги до позичальників

Лояльні вимоги до позичальників

Умови кредитування
Калькулятор
Документи
Інформація про сплату компенсації
Переваги продукту
 • Низька процентна ставка

 • Великі суми - до 2 000 000 грн

 • Комфортні терміни погашення – до 20 років

 • Лояльні вимоги до позичальників

Державна програма "Доступна іпотека 7%"

Параметри продуктуДоступна іпотека 7%
Строк кредиту, міс.12 - 240
Сума кредиту, грн.100 000 - 2 000 000
Аванс, % від нормативної площі предмета іпотеки*від 15%*
Графік погашенняКласика
% ставка, річних
На придбання нерухомості на первинному ринку

Базова процентна ставка
UIRD (12Міс.) + 9,0%


Після закінчення будівництва та отримання позичальником документа/документів, що підтверджує/підтверджують право власності на предмет іпотеки:

Базова процентна ставка
UIRD (12Міс.) + 4,5%
На придбання нерухомості на вторинному ринку

Базова процентна ставка UIRD(12Міс.) + 4,5%
Компенсаційна процентна ставка – 7%
Одноразова комісія,% від суми кредиту0,5%
Щомісячна комісія,% від початкової суми кредитувідсутня
Об’єкти нерухомого майнаЖитлова нерухомість/майнові права на житлову нерухомість
Максимальна вартість нерухомості, грн 2 500 000
Нормативна площа предмета іпотеки50 кв. м. загальної площі предмета іпотеки на одинокого громадянина чи сім’ю з двох осіб та 20 кв. м. - на кожного наступного члена сім’ї
Страхування Страхування предмета іпотеки; Страхування життя
Згідно ст. 15 ЗУ «Про споживче кредитування» право на відмову від кредитного договору не застосовується у зв’язку з нотаріальним посвідченням іпотечного договору, який укладається для забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором
Згідно ст. 23 Закону України «Про споживче кредитування» Банк повідомляє наступну інформацію про вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості:

- відступлення права вимоги за кредитним договором здійснюється відповідно до цивільного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про споживче кредитування»;

- взаємодія з Позичальником та Банком, новим кредитором, колекторською компанією та іншими особами, за кредитним договором, при врегулюванні простроченої заборгованості Позичальника відбувається у будь-якій спосіб, визначений частиною першою статті 25 Закону України «Про споживче кредитування» та, з урахуванням умов, визначених відповідним розділом кредитного договору щодо ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ та/або ВРЕГУЛЮВАНЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА

Попередження та можливі наслідки для клієнта в разі користування послугою «Кредит на купівлю нерухомості на вторинному ринку»

 • Попередження 1: клієнт зобов’язаний повернути суму кредиту, комісії та відсотки за його користування відповідно до умов кредитного договору та вимог законодавства України
 • Можливі наслідки1 за невиконання цього Попередження:
  1 У період дії воєнного стану та в тридцятиденний строк після дня його припинення/скасування та в інших випадках, передбачених законодавством України, Клієнт звільняється від обов’язку сплати Банку неустойки (штрафу, пені).
  1) За несвоєчасну сплату заборгованості по кредиту, процентів за користування кредитом, комісій та інших платежів, встановлених кредитним договором Банк має право нарахувати та стягнути, а Клієнт сплачує на вимогу Банку пеню, яка обчислюється від суми простроченого платежу у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на дату невиконання зобов’язання по сплаті кредиту, процентів по кредиту, комісій та нараховується щоденно.
  При цьому, пеня за невиконання зобов’язання щодо повернення кредиту, процентів і комісій за цим Договором не може перевищувати подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, та не може бути більшою за 15 % (п’ятнадцять відсотків) суми простроченого платежу.
 • 2) За невиконання інших умов кредитного договору, Банк має право нарахувати та стягнути, а клієнт зобов’язаний сплатити такі штрафні санкції:
  - 5% від суми кредиту за надання Позичальником завідомо недостовірної інформації, яка стосується умов кредитного договору та/або процесу його виконання;
  - 5% від суми кредиту за ненадання Позичальником інформації відносно зміни паспортних даних, місця роботи, контактних номерів телефонів, зміни у складі сім’ї, а також, інформації, що стосується судових справ, стороною яких є Позичальник;
  - 5% від суми кредиту за ненадання Позичальником інформації та документів щодо зміни його фінансового та майнового стану та не перешкоджати реалізації права Кредитора щодо проведення перевірки документально і в натурі наявності, стану і умов збереження та користування нерухомим майном, яке є забезпеченням по кредиту;
  -30% річних - процентна ставка, яка застосовується при невиконанні умов Кредитного договору «Страхування».
 • 3) Інші заходи, що застосовуються Банком за невиконання умов кредитного договору:
  - Банк має право на передачу інформації до бюро кредитних історій / Кредитного реєстру НБУ та формування негативної кредитної історії, що може враховуватися Банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому;
  - Банк має право звернути стягнення на передане в іпотеку нерухоме майно / майнові права на незавершений об'єкт житлового будівництва відповідно чинного законодавства України;
  - Банк має право у разі недостатності коштів, отриманих від реалізації переданого в іпотеку нерухомого майна, для погашення вимоги за кредитним договором, звернути стягнення на особисте майно клієнта для погашення кредиту.
 • Попередження 2: Банк задовольняє вимогу щодо погашення заборгованості за кредитом за рахунок переданого в іпотеку нерухомого майна в позасудовому порядку у відповідності із застереженням в іпотечному договорі, укладеному між клієнтом та Банком.
 • Попередження 3: іпотека майна припиняється у разі повного погашення заборгованості клієнта за кредитним договором, закінчення строку дії іпотечного договору або реалізації предмета іпотеки відповідно до Закону України "Про іпотеку".
 • Попередження 4: Банк не вимагає від клієнта або спорідненої чи пов'язаної з ним особи придбання будь-яких інших послуг від Банку як обов'язкову умову надання кредиту на купівлю нерухомості (крім надання пакета банківських послуг)
 • Попередження 5: Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом
 • Попередження 6: У клієнта є можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів Банку, що надаються засобами дистанційних каналів комунікації шляхом подання заяви на адресу електронної пошти Банку [email protected] або скориставшись опцією «Зворотній зв`язок» на сайті Банку, або до відділення Банку, або подання звернення до Контакт-центру Банку за телефоном 0 800 503 580, 044 393 25 90.
 • Попередження 7: Договір про споживчий кредит може бути розірваний на вимогу або за ініціативою однієї з Сторін в порядку визначеному договором про споживчий кредит та/або законодавством. Клієнт має право ініціювати розірвання Договору в порядку, передбаченому Договором, шляхом подання до Банку відповідної заяви.
 • Попередження 8: Банк має право доручити врегулювання простроченої заборгованості колекторським компаніям, що діють в інтересах Банку перелік яких визначено у файлі «Відомості про колекторські компанії, з якими співпрацює АТ «ТАСКОМБАНК», розміщеному на сторінці. Клієнт має право звернутись до Національного банку України у разі порушення колекторською компанією Закону України «Про споживче кредитування» та/або іншого законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому числі порушення вимог щодо взаємодії із Позичальником при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), також на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої Позичальнику в процесі врегулювання простроченої заборгованості останнього. Колекторська компанія несе відповідальність відповідно статті 182 Кримінального кодексу України. Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки) за посиланням.

Програма «Доступна іпотека 7%» - Державна програма здешевлення вартості іпотечних кредитів «Доступна іпотека 7%», затверджена Радою Фонду розвитку підприємництва на виконання «Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 28 (зі змінами) , що впроваджується за рахунок фінансової державної підтримки фізичних осіб – громадян України – позичальників іпотечних кредитів. Програма реалізується Урядом України за ініціативи Президента України через Фонд розвитку підприємництва.

0 800 503 580Дзвінки в межах України безкоштовні