Кредит на купівлю нерухомості на вторинному ринку

Кредит на купівлю нерухомості на вторинному ринку
Умови кредитування
Калькулятор
Документи
Переваги продукту
 • Великі суми - до 3 000 000 грн

 • Комфортні терміни погашення – до 10 років

 • Кредити на купівлю житлової та комерційної нерухомості на вторинному ринку

 • Лояльні вимоги до позичальників

 • Вибір зручної програми кредитування

  Параметри продуктуПрограма
  Строк кредиту, міс.12 - 120
  Сума кредиту, грн.200 000 - 3 000 000
  Цільове використання кредиту на купівлю нерухомості
  Авансвід 30%
  Графік погашенняКласика
  % ставка, річних

  19,99% за 12 місяців

  22,99% – з 13 місяця кредитування

  Одноразова комісія, % від суми кредиту1,99%
  Щомісячна комісія, % від початкової суми кредиту Відсутня
  Реальна річна ставкавід 28,8% до 61,1%
  Об’єкти нерухомого майна

  Житлові квартири

  Домоволодіння

  Садові будинки

  Страхування

  Страхування нерухомості

  Страхування життя

  Згідно ст. 15 ЗУ «Про споживче кредитування» право на відмову від кредитного договору не застосовується у зв’язку з нотаріальним посвідченням іпотечного договору, який укладається для забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором
  Згідно ст. 23 Закону України «Про споживче кредитування» Банк повідомляє наступну інформацію про вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості:

  - відступлення права вимоги за кредитним договором здійснюється відповідно до цивільного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про споживче кредитування»;

  - взаємодія з Позичальником та Банком, новим кредитором, колекторською компанією та іншими особами, за кредитним договором, при врегулюванні простроченої заборгованості Позичальника відбувається у будь-якій спосіб, визначений частиною першою статті 25 Закону України «Про споживче кредитування» та, з урахуванням умов, визначених відповідним розділом кредитного договору щодо ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ та/або ВРЕГУЛЮВАНЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА

  Попередження та можливі наслідки для клієнта в разі користування послугою «Кредит на купівлю нерухомості на вторинному ринку»

  • Попередження 1: клієнт зобов’язаний повернути суму кредиту, комісії та відсотки за його користування відповідно до умов кредитного договору та вимог законодавства України
  • Можливі наслідки1 за невиконання цього Попередження:
   1 У випадках, передбачених Законом України «Про споживче кредитування» та/або іншими нормами законодавства України, Клієнт звільняється від обов’язку сплати Банку неустойки (штрафу, пені).
   1) За несвоєчасну сплату заборгованості по кредиту, процентів за користування кредитом, комісій та інших платежів, встановлених кредитним договором Банк має право нарахувати та стягнути, а Клієнт сплачує на вимогу Банку пеню, яка обчислюється від суми простроченого платежу у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на дату невиконання зобов’язання по сплаті кредиту, процентів по кредиту, комісій та нараховується щоденно.
   При цьому, пеня за невиконання зобов’язання щодо повернення кредиту, процентів і комісій за цим Договором не може перевищувати подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, та не може бути більшою за 15 % (п’ятнадцять відсотків) суми простроченого платежу.
  • 2) За невиконання інших умов кредитного договору, Банк має право нарахувати та стягнути, а клієнт зобов’язаний сплатити такі штрафні санкції:
   - 5% від суми кредиту за надання Позичальником завідомо недостовірної інформації, яка стосується умов кредитного договору та/або процесу його виконання;
   - 5% від суми кредиту за ненадання Позичальником інформації відносно зміни паспортних даних, місця роботи, контактних номерів телефонів, зміни у складі сім’ї, а також, інформації, що стосується судових справ, стороною яких є Позичальник;
   - 5% від суми кредиту за ненадання Позичальником інформації та документів щодо зміни його фінансового та майнового стану та не перешкоджати реалізації права Кредитора щодо проведення перевірки документально і в натурі наявності, стану і умов збереження та користування нерухомим майном, яке є забезпеченням по кредиту;
   -30% річних - процентна ставка, яка застосовується при невиконанні умов Кредитного договору «Страхування».
  • 3) Інші заходи, що застосовуються Банком за невиконання умов кредитного договору:
   - Банк має право на передачу інформації до бюро кредитних історій / Кредитного реєстру НБУ та формування негативної кредитної історії, що може враховуватися Банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому;
   - Банк має право звернути стягнення на передане в іпотеку нерухоме майно / майнові права на незавершений об'єкт житлового будівництва відповідно чинного законодавства України;
   - Банк має право у разі недостатності коштів, отриманих від реалізації переданого в іпотеку нерухомого майна, для погашення вимоги за кредитним договором, звернути стягнення на особисте майно клієнта для погашення кредиту.
  • Попередження 2: Банк задовольняє вимогу щодо погашення заборгованості за кредитом за рахунок переданого в іпотеку нерухомого майна в позасудовому порядку у відповідності із застереженням в іпотечному договорі, укладеному між клієнтом та Банком.
  • Попередження 3: іпотека майна припиняється у разі повного погашення заборгованості клієнта за кредитним договором, закінчення строку дії іпотечного договору або реалізації предмета іпотеки відповідно до Закону України "Про іпотеку".
  • Попередження 4: Банк не вимагає від клієнта або спорідненої чи пов'язаної з ним особи придбання будь-яких інших послуг від Банку як обов'язкову умову надання кредиту на купівлю нерухомості (крім надання пакета банківських послуг)
  • Попередження 5: Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом
  • Попередження 6: У клієнта є можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів Банку, що надаються засобами дистанційних каналів комунікації шляхом подання заяви на адресу електронної пошти Банку [email protected] або скориставшись опцією «Зворотній зв`язок» на сайті Банку, або до відділення Банку, або подання звернення до Контакт-центру Банку за телефоном 0 800 503 580, 044 393 25 90.
  • Попередження 7: Договір про споживчий кредит може бути розірваний на вимогу або за ініціативою однієї з Сторін в порядку визначеному договором про споживчий кредит та/або законодавством. Клієнт має право ініціювати розірвання Договору в порядку, передбаченому Договором, шляхом подання до Банку відповідної заяви.
  • Попередження 8: Банк має право доручити врегулювання простроченої заборгованості колекторським компаніям, що діють в інтересах Банку перелік яких визначено у файлі «Відомості про колекторські компанії, з якими співпрацює АТ «ТАСКОМБАНК», розміщеному на сторінці. Клієнт має право звернутись до Національного банку України у разі порушення колекторською компанією Закону України «Про споживче кредитування» та/або іншого законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому числі порушення вимог щодо взаємодії із Позичальником при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), також на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої Позичальнику в процесі врегулювання простроченої заборгованості останнього. Колекторська компанія несе відповідальність відповідно статті 182 Кримінального кодексу України. Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки) за посиланням.
  • Попередження 9: Клієнт має право після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань клієнта за договором у повному обсязі, яку банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п’яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту.

  Три причини взяти кредит в ТАСКОМБАНКУ :

  • Відсутня необхідність надавати додаткове забезпечення: в якості забезпечення виступає нерухомість, що купується;
  • Фіксовані процентні ставки по кредиту на весь термін;
  • Можливість придбати за кредитні кошти як житлову, так і комерційну нерухомість.
  0 800 503 580Дзвінки в межах України безкоштовні